RESEARCH
Söker du kontakter eller behöver mer ”kött på benen” för att snabbt  kunna utveckla dina dialoger och dina relationer med Danmark, Finland, Norge eller Sverige? FayMedia hjälper dig att hitta det du söker. 
 

FayMedia tar fram information som hjälper dig förstå vad som är väsentligt i det skandinaviska land som din verksamhet ska utvecklas i. Vi hittar de rätta kontakterna, verksamheterna, medierna, trenderna och företeelserna. Eller något annat som du söker. Med relevant bakgrundsfakta ökar dina möjligheter att fatta rätt beslut.

INSIDE INFORMATION 
Vem som utför researchen är en avgörande faktor för resultatet. Därför anlitar FayMedia journalister och andra uppdaterade personer med väl utvecklade inhemska nätverk i sitt respektive skandinaviska land för att kunna leverera relevant research. 

Gemensam nämnare för de som utför researchen är kunskaper om och insikt i vad som sker i landet. När och hur det sker. Och kanske framför allt varför det sker.

SYSTEMATIK & STRATEGI
FayMedia utför research med ett systematiskt arbetssätt och en strategisk förståelse för uppgiften . Samt med förmågan att kommunicera resultatet på ett sätt som gör att du kan tillgodogöra sig materialet - oavsett vilken land du vill ha information om.

ANVÄNDBARA NÄTVERK
Tack vare sina nätverk i de skandinaviska länderna kan FayMedia ta fram det som du söker. Ett exempel är Anamma – svensk vego som sökte namn, kontaktuppgifter och referenser till veganska skribenter i Danmark och Finland för inlägg i sina sociala medier på danska respektive på finska språket. FayMedia, då med namnet PR Scandinavia, levererade det efterfrågade inom 24 timmar.

Leveranstiden är ibland så här kort, ibland är den längre, men kombinationen effektiva nätverk + digitala kanaler rappar onekligen på processen.


KOMPETENSHÖJNING
Genom att använda en extern resurs till uppdrag som kräver inhemsk kompetens höjer du kunskapsnivån i ditt företag. Vilken research behöver du för att kunna fatta bäst beslut? 

> Kontakta FayMedia idag för att diskutera vad du behöver veta om Danmark, Finland, Norge eller Sverige.