FÖREDRAG  >  REFERENSER

”Kulturskillnader mellan Danmark och Sverige”

VAD?
Föredrag av Fayme Alm, FayMedias innehavare.

FÖR VEM?
Danska företagare, intresserade av utveckling i Sverige och av att vara förberedda för att slippa göra onödiga och dyrbara misstag.

SPRÅK?
Skandinaviska

VAR? 
> Væksthus Hovedstadsregionen i Köpenhamn

 


”Workplace Culture in both Sweden and Denmark”

VAD?
Föredrag av Fayme Alm, FayMedias innehavare.

FÖR VEM?
Utländska akademiker från ett tiotal olika länder, intresserade av kulturskillnader mellan danska och svenska arbetsplatser.

SPRÅK?
Engelska

VAR? 
> Lund International Citizen Hub

 

>  FÖREDRAG