FÖREDRAG OM KULTURSKILLNADER
MELLAN DANMARK OCH SVERIGE 

Ska din verksamhet utvecklas på andra sidan Öresund? Vet du i så fall vilka skillnaderna är mellan Danmark och Sverige när det kommer till organisation, ledarskap och arbetsplatskultur? Att i förväg ta reda på vad länderna har gemensamt och vad som skiljer dem åt kan vara avgörande – både för hur väl och hur snabbt utlandsetableringen lyckas.

FayMedias innehavare, Fayme Alm, erbjuder föredrag om kulturskillnader mellan Danmark och Sverige. Hon är svensk, bosatt i Malmö, och har egna erfarenheter av att vara anställd både i Danmark och i Sverige och också av att driva egen firma i de båda länderna.

SMÅ DETALJER - STOR BETYDELSE
Ute i världen finns en bild av Skandinavien som en sammanhållen region med försumbara olikheter staterna emellan. Vi som varit verksamma i mer än ett skandinaviskt land vet att det som utifrån kan verka som pyttesmå olikheter ofta spelar stor roll när det verkligen gäller. Trots allt gemensamt finns det också skillnader värda att känna till när en verksamhet ska utvecklas i Danmark eller i Sverige.


KULTURSKILLNADER
Föredraget inleder Fayme Alm med en diskussion om vad kultur är och kan vara. Efter det står  organisationsmodeller, ledarskap, diskussions- och upplysningskultur, hierarkier och självständighet, konsensus och maktdistans samt hur arbetsplatskulturer kan se ut i Danmark och Sverige på programmet. 


SAMLADE ERFARENHETER
Därefter diskuterar deltagarna sina erfarenheter av andra länder och vilken skillnaden kan bli om man i förväg har insikt i vad som är gemensamt respektive vad som skiljer länderna åt. 

Föredraget rundas av med att gemensamt sammanfatta vad som är viktigast att ha högt upp på sin ”Huskeseddel”, som danskarna kallar Kom ihåg-listan, när utveckling ska ske i landet på andra sidan sundet.


BOKA ETT FÖREDRAG
Vill du bli mer insatt i de kulturella skillnaderna mellan Danmark och Sverige för att slippa onödiga överraskningar? Kontakta FayMedia
idag och boka ett föredrag.

>  FÖREDRAG - REFERENSER