CONTENT > BEARBETNINGAR

Texter som ska förmedlas på ett nytt skandinaviskt språk behöver vanligtvis en bearbetning innan själva översättningen tar vid. Texterna ska såväl innehållsmässigt som språkligt fungera för den nya målgruppen. Djälvulen bor - som vi vet - i detaljerna.

FayMedia bearbetar befintliga texter så att de blir optimala och når avsedd effekt. På danska, på finska, på norska och på svenska. Oavsett om texterna ska översättas eller inte.

Det kan handla om att korrigera felskrivningar, särskrivningar, syftningsfel eller något annat, som stör intrycket. 

Det kan också handlar om innehållet, som ofta behöver små men nödvändiga korrigeringar för att nå ända fram och väcka förtroende, inte misstänksamhet, hos dem som ska ta till sig budskapet.

Textbearbetning börjar med korrekturläsning. Därefter tar redigering samt – när det behövs – omskrivningar och kompletterande text vid för att skapa ett enhetligt språkligt uttryck och ett innehåll som når sina målgrupper.


NYTT SPRÅK - VARNING FÖR FALLGROPAR
När texten är anpassad till den nya målgruppen räcker det inte att översätta den ord för ord, mening för mening. Det krävs – som danska Kirsten Marie Øveraas påpekar i sin bok Ti faldgruber – kunskap om kulturspecifika komponenter, idiomatiska uttryck, falska vänner  – som att ordet rolig betyder något helt annat på svenska än vad det gör på danska - etc. 

 Varje skribent som FayMedia anlitar skriver därför på sitt modersmål och det språk hen dagligen använder och är omgiven av. Ett språk är - liksom så mycket annat - ständigt i rörelse.

 

VAD VILL DU MED DINA TEXTER?
Vilka texter vill du optimera? Vilka texter vill du ha på nytt skandinaviskt språk?
Kontakta FayMedia för att diskutera vad du behöver för att stärka dina skandinaviska relationer.


> Nya texter