CONTENT
FayMedia levererar texter till pressmeddelanden, webbplatser, nyhetsbrev, sociala medier, debattartiklar, verksamhetspresentationer, mässmaterial, broschyrer, goda historier och annat som skapar content. På danska. På finska. På norska. På svenska.

Vad är content, kan hända att någon undrar. Och varför använda ett engelskt ord istället för ett svenskt, kanske någon annan frågar sig. Content kommer från engelskan och har två betydelser beroende på hur ordet uttalas.

NÖJD/INNEHÅLL 
Content får betydelsen nöjd om man betonar andra stavelsen /kənˈtɛnt/. Ett mål i sig att vara nöjd, men här ett tillstånd som endast berörs indirekt.

Istället är det den andra betydelsen av ordet content som denna sida direkt handlar om. Den man får när man uttalar ordet /ˈkɒntɛnt/ med betoning på första stavelsen. Då betyder content innehåll. Men varför då inte säga innehåll om det är det som menas?

CONTENT LEDER TILL INTERAKTION
Svaret är att i kommunikationssammanhang betyder content mer än innehåll. Här rör det sig om konsten att förmedla ett budskap med ett innehåll som får mottagaren att reagera. Thomas Barregren har i artikeln Skillnad mellan content och content marketing förklarat det så här: 

"Innehåll kallas för content om kunskapen, erfarenheten eller upplevelsen upplevs som värdefull av den hos vilken de återskapas."

Alltså är det när innehållet når mottagaren och mottagaren blir berörd som innehåll blir content – det är hos mottagaren det sker. En insikt som sedan länge funnits inom litteraturvetenskapen, till exempel hos Wolfgang Iser, tysk litteraturvetare, och kosmopolit, känd för sin läsarresponsteori – om dialogen mellan läsare och text. Iser levde under 1900-talet och lär ha inspirerat flera stora författare som Umberto Eco med flera.


TEXTER MED STUNS
För att innehållet ska bli content måste det både vara trovärdigt och ha genomslagskraft. Helst så värdefullt att det saknas om det uteblir. Förslag på hur man lyckas med det har Lars Wirtén skrivit om i blogginlägget Åtta sätt att få publiken att älska ditt innehåll.

Content kan också beskrivas som dialoger som skapar ett utbyte. I motsats till stuprörssamtal där var och en berättar sin historia utan att något nytt uppstår.


KVALITET ISTÄLLET FÖR KVANTITET
Content behöver inte levereras i stora doser. Istället ska det vara möjligt att anpassa content så att det går att sprida via olika digitala kanaler. Experterna talar om att skapa så lite innehåll som möjligt med så stor effekt som möjligt. Less is more är ibland helt sant.


ORD MED SÄLTA
FayMedia skapar content. På danska, på finska, på norska och på svenska. Texter som oavsett språk ska smaka av det salt som nämns i Bibeln, i Kolosserbrevet 4:6:

”Lägg alltid era ord väl och ge dem sälta; ni måste veta hur ni skall svara var och en.”

FayMedia har därför valt att som logotyp ha det alkemiska tecknet för salt:

 

CONTENT SOM UTVECKLAR DIN VERKSAMHET
Vilket content behöver du för att förstärka dina skandinaviska relationer?
Kontakta FayMedia för en första dialog.


> Nya texter

> Bearbetningar