”Jag läste hela i ett svep. Aldrig läst danska i hela mitt liv men det gick skitbra! Var även tvungen att fortsatta med kommentarerna. Du är grym.”

Kommentaren är skriven av en för mig okänd svensk journalist. Den finaste kommentar jag fått sedan år 2000 då jag började arbeta med kommunikation tvärs över Öresund. Jag är Fayme Alm, journalist och innehavare av FayMedia. Artikeln som sprängde språkbarriären hittar du här: 

#Metoo i medierne – svenske afsløringer og dansk tavshed 

Välkommen till FayMedia!

Vad händer i de skandinaviska länderna och hur får du reda på det? 

FayMedia utvecklar dialoger mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige tvärs över nationsgränserna och stärker även relationerna mellan övriga världen och Skandinavien.

Fokus ligger på journalistik, föredrag, research och content. Områden som var för sig – och i samverkan - skapar synergieffekter. På kors och på tvärs. 

JOURNALISTIK - FayMedias innehavare, Fayme Alm, skriver om det som händer i de skandinaviska länderna i dansk, finsk och svensk media. 

FÖREDRAG - FayMedia förmedlar insikter och erfarenheter om vad som är gemensamt
och vad som skiljer Danmark och Sverige åt när det kommer till arbetsplatskultur, verksamhetsorganisation och ledarskap.

RESEARCH - FayMedia tar fram fakta, information, kontakter med mera i Danmark, Finland,
Norge och Sverige.
 

CONTENT - FayMedia skapar innehåll som får läsaren att interagera. På danska, på finska,
på norska, på svenska.

Välkommen!