VAD HÄNDER I DE SKANDINAVISKA LÄNDERNA?
. . . och hur får du reda på det? 

FayMedia utvecklar dialoger mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige tvärs över nationsgränserna. FayMedia stärker även relationerna mellan övriga världen och Skandinavien.

Fokus ligger på journalistik, föredrag, research och content. Områden som var för sig – och i samverkan - skapar synergieffekter. På kors och på tvärs.

> JOURNALISTIK
FayMedias innehavare, Fayme Alm, skriver i danska, finska, norska och svenska medier om
det som händer i de skandinaviska länderna. Som till exempel om en dansk bok i en finsk dagstidning.


> FÖREDRAG
FayMedia förmedlar insikter och erfarenheter om vad som är gemensamt och vad som
skiljer Danmark och Sverige åt när det kommer till arbetsplatskultur, verksamhetsorganisation
och ledarskap.


> RESEARCH
FayMedia tar fram fakta, information, kontakter med mera i Danmark, Finland,
Norge och Sverige.


> CONTENT
FayMedia skapar innehåll som får läsaren att interagera.
På danska, på finska, på norska, på svenska.

VÄLKOMMEN